Menu

St. Antoniusgilde

Broederschap St. Antoniusgilde Anno 1574. Komend uit ‘s-Heerenberg. 

Echter zijn er berichten over een veel oudere oprichtings datum namelijk +/-1379. Toen de graven van Bergh zich vestigde in ’s-Heerenberg in 1250, was er al een St. Sebastiaansgilde actief om de kerkelijke en grafelijke bezittingen te beschutten.  Het St. Antoniusgilde is ontstaan uit het op dat moment bestaande St. Sebastiaansgilde.

In eerste instantie bestond het St. Antoniusgilde uit burgers van de stad en waren bewapend met pijl en boog, later is het met een haakbus en buskruit uitgerust. Zij bleven geoefend door middel van schietoefeningen. Met onder andere het bekende vogelschieten.

Wanneer ’s-Heerenberg in 1379 stadrechten en een stadmuur kreeg, beschutte het St. Antoniusgilde het oostelijk gedeelte en het St. Sebastiaansgilde het westelijk gedeelte van de stad. Het St. Antoniusgilde wordt machtiger door de komst van de haakbus. Hierdoor heeft het St. Antoniusgilde het St. Sebastiaansgilde, die met pijl en boog bleven schieten, overleefd tot op de dag van vandaag. Het gilde in ’s-Heerenberg nam St. Antonius Abt “de kluizenaar” aan als patroonheilige, het schutspatroon van de haakbusschutters.

De doelstellingen heden ten dage zijn, het opluisteren en organiseren van gebroederlijke feestelijkheden, het hulde brengen door middel van vendelslag aan koningsparen, kerkelijke en wereldlijke autoriteiten en voor diegene waar het van toepassing is en voor “God, Koning  en Vaderland. Daarnaast heeft het gilde het doel een maatschappelijke belang te dienen. Steun geven aan verenigingen in ’s-Heerenberg en omgeving. Het zijn van een plek voor iedereen, voor rijk en arm, voor geleerd of verstandelijk beperkt. Ieder mag en kan zijn wie hij/zij wil. Daarnaast is een doel het uitoefenen, doorgeven en het verrijken van traditie. Denk aan het trommelen, vendelen en koning schieten.

De St. Antoniusgilde zal tijdens Hallo Montferland op 13 juli informatie geven en de vendeliers geven gedurende het event shows.